DAAD/DAAF 2021 – Bytová politika 2030

PUN bol súčasťou DAAD/DAAF 2021 – Dní architektúry a dizajnu a dní architektúry a filmu 2021. Nosná téma diskusie – Bytová politika 2030 – diskusia o potrebe zohľadniť požiadavky starnúcej populácie, ako aj požiadavky transformácie systému sociálnych služieb