Zvýšenie povedomia

↓  Realizácia informačných podujatí zameraných na všeobecné princípy z jednotlivých oblastí UN 

DAAD/DAAF 2021 – Bytová politika 2030

PUN bol súčasťou DAAD/DAAF 2021 – Dní architektúry a dizajnu a dní architektúry a filmu 2021. Nosná téma diskusie – Bytová politika 2030 – diskusia o potrebe zohľadniť požiadavky starnúcej populácie, ako aj požiadavky transformácie systému sociálnych služieb.

viac info ➔

DAAD/DAAF 2022 – Kultúra pre všetkých a univerzálne navrhovanie

PUN bol súčasťou DAAD/DAAF 2022 – Dní architektúry a dizajnu a dní architektúry a filmu 2022. Diskusia bola zameraná na viaceré témy súvisiace s tvorbou prístupnej kultúry, najmä na pomenovanie existujúcich problémov pri tvorbe a debarierizácii kultúrnych zariadení, ako aj na prezentáciu pozitívnych príkladov kultúrnych stavieb.

viac info ➔

DAAD/DAAF 2023 – Výstava "Šesť príbehov"

Výstava PUN bola súčasťou DAAD/DAAF od 29/5 do 4/6/2023 pod názvom Šesť príbehov – princípy univerzálneho navrhovania.

viac info ➔

DAAD/DAAF 2023 – Interaktívny pavilón - Sedem princípov UN

Interaktívny pavilón – Sedem princípov univerzálneho navrhovania bol súčasťou DAAD/DAAF od 29/5 do 4/6/2023.

viac info ➔

Slovensko je stále bariérová veľmoc v EÚ

Podcast pre portál Nehnutelnosti.sk

viac info ➔

Medzinárodná konferencia - Komplexná obnova bytových domov 2022

Členovia  CEDA – Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania vystúpili na medzinárodnej odbornej konferencii Komplexná obnova bytových domov / KOBD 14 - 16/11/2022, ktorá mala hlavnú tému Komplexná obnova bytových domov. Súčasťou programu bolo 5 prednášok o PUN.

viac info ➔

Medzinárodná konferencia - Komplexná obnova bytových domov 2023

Súčasťou programu medzinárodnej konferencie - Komplexná obnova bytových domov - 20/10 - 2/11/2023 boli 2 prednášky o PUN.

viac info ➔

Výstava študentských návrhov "NOVÁ TVÁR?"

Na výstave NOVÁ TVÁR? sa udeľovali ocenenia za najlepšie študentské návrhy riešenia revitalizácie exteriérových priestorov Múzea školstva a pedagogiky. Autormi navrhovaných projektov boli študenti FAD STU v Bratislave.

viac info ➔

Výstava PUN na FAD STU

Na výstave ste mohli vidieť zverejnené čiastkové výsledky výskumu riešiteľov projektu PUN z Fakulty architektúry a dizajnu STU a dozvedieť sa informácie o aplikácii prístupnosti a univerzálneho navrhovania v európskej stavebnej praxi.

viac info ➔

↓  Realizácia informačných podujatí – všeobecné informácie o príprave technických noriem

Webinár - Kultúra pre všetkých

Boli sme súčasťou webinára k debarierizácii kultúrnych zariadení s témou "Kultúra pre všetkých - univerzálne navrhovanie v kultúrnej infraštruktúre", organizovaného Národným osvetovým centrom / NOC v Bratislave 23/5/2022.

viac info ➔

Webinár – Univerzálne navrhovanie - Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

Webinár pre Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb o univerzálnom navrhovaní a ĽP 26/9/2023, 9:00 - 12:30

Konferencia - Nezávislý život

V rámci konferencie Nezávislý život na FAD STU sa jeden z blokov venoval univerzálnemu navrhovaniu a participácií OZP.
3/10/2023, 9:00 - 15:00

Prednáška - Univerzálne navrhovanie v krajinnej architektúre

Prednáška o univerzálnom navrhovaní a ĽP pre študentov fakulty záhradníctva a krajinnej architektúry, katedry záhradnej a krajinnej architektúry v Nitre.
12/10/2023, 9:00 - 10:00

viac info ➔

Odborný seminár - Princípy tvorby inkluzívneho prostredia

Seminár realizovaný v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI): Univerzálne navrhovanie - princípy tvorby inkluzívneho prostredia.

25/10/2023, 9:00 - 13:00

viac info ➔

Workshop - Mesto pre všetkých

Výstupy projektu PUN boli prezentované na workshope MESTO PRE VŠETKÝCH,
27/10/2023 v Košiciach.

viac info ➔

Hybridný webinár - Univerzálne navrhovanie v praxi

Slovenská komora architektov v spolupráci s Fakultou architektúry a dizajnu STU v Bratislave, pripravila webinár na tému univerzálneho navrhovania v praxi, ktorý sa konal 10/11/2023 hybridnou formou.

viac info ➔

Seminár: Problematika aplikácie univerzálneho dizajnu v pamiatkovom prostredí

Účelom stretnutia bolo priniesť prvú vzájomnú otvorenú diskusiu v tejto aktuálnej oblasti medzi účastníkmi, ktorých sa táto téma dotýka priamo pri výkone ich práce:

viac info ➔

Konferencia: Bardkontakt 2020 – Problematika mestských pamiatkových centier

Téma k projektu PUN: Prekonávanie architektonických bariér v historickom prostredí z pohľadu DoPZP.

viac info ➔

Konferencia: Múzea a galérie bez bariér III.

Výskumníci projektu PUN prezentovali na tému "Expozícia pre všetkých: modelové štúdie otvoreného výstavného priestoru".
10 - 12/11/2021

viac info ➔

↓  Realizácia záverečnej konferencie s medzinárodnou účasťou 

Mestá pre všetkých 2023: Navrhovanie pre budúcnosť

Na Slovensko zavítali odborníci z viacerých európskych krajín a spoločne s výskumníkmiz FAD STU odprezentovali príklady univerzálneho navrhovania v architektúre na medzinárodnej jednodňovej konferencii PUN, 21/04/2023 v Bratislave.

viac info ➔

↓  Publikovanie článkov vo vedeckých časopisoch a v zborníkoch z vedeckých konferencií

PRÍSTUPNOSŤ A UNIVERZÁLNE NAVRHOVANIE BYTOVÝCH BUDOV

Prístupnosť a univerzálne navrhovanie bytových budov, doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., Zborník z konferencie Komplexná obnova bytových domov 2022, str.15 - 18 

viac info ➔

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY BEZBARIÉROVÉHO NAVRHOVANIA BYTOVÝCH BUDOV

Základné princípy bezbariérového navrhovania bytových budov, doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., Zborník z konferencie Komplexná obnova bytových domov 2022, str. 19 – 24

viac info ➔

UPRAVITEĽNÉ BÝVANIE – VÝZVA PRE BYTOVÚ VÝSTAVBU

Upraviteľné bývanie – výzva pre bytovú výstavbu, doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD., Zborník z konferencie Komplexná obnova bytových domov 2022, str. 25 – 29

viac info ➔

KOMUNIKAČNÉ PRIESTORY BYTOVÝCH DOMOV

Komunikačné priestory bytových domov, prístupnosť priestorov v zmysle univerzálneho navrhovania, Zborník z konferencie Komplexná obnova bytových domov 2022, str. 30 – 35

viac info ➔

PRÍKLADY UNIVERZÁLNEHO NAVRHOVANIA V PRAXI

Príklady univerzálneho navrhovania v praxi, Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD., Zborník z konferencie Komplexná obnova bytových domov 2022, str. 36 - 42

viac info ➔

NOVÉ MODELY NÁJOMNÉHO BÝVANIA ALEBO AKO ĎALEJ ?

Nové modely nájomného bývania alebo ako ďalej?, doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., Ing. arch. Matej Krempaský,  Zborník z konferencie Komplexná obnova bytových domov 2023, str. 3 – 8

viac info ➔

KÚPEĽNE BYTOVÝCH DOMOV A PREDPRÍPRAVA NA DEBARIERIZÁCIU

Kúpeľne bytových domov a predpríprava na debarierizáciu, doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD., Ing. arch. Natália Bošková Filová, PhD., Zborník z konferencie Komplexná obnova bytových domov 2023, str. 9 – 15

viac info ➔

TVORBA UNIVERZÁLNE PRÍSTUPNÉHO PROSTREDIA AMBULANTNÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - DENNÝ STACIONÁR

Tvorba univerzálne prístupného prostredia ambulantných sociálnych služieb - denný stacionár, Nahálka Pavel, Oravcová Eva, Zborník Konference Architektura v perspektivě 2022, str. 137 – 142

viac info ➔

RASTÚCE A PUTUJÚCE MÚZEÁ

Rastúce a putujúce múzeá, Alexander Schleicher, Konference Architektura v perspektivě 2022, str. 19 – 24

viac info ➔

ZÁSADY UNIVERZÁLNEHO NAVRHOVANIA V STN 73 4301 BYTOVÉ BUDOVY A ICH UPLATNENIE V APLIKOVANOM VÝSKUME

Zásady univerzálneho navrhovania v STN 73 4301 bytové budovy a ich uplatnenie v aplikovanom výskume, Andrea Bacová, Ľubica Selcová, Branislav Puškár, Konference Architektura v perspektivě 2022, str. 143 - 147

viac info ➔

VPLYV ARCHITEKTONICKÉHO PROSTREDIA NA VZDELÁVANIE V MÚZEU PRE DETI

Vplyv architektonického prostredia na vzdelávanie v múzeu pre deti, Ing. arch. Natália Filová, Zborník z konferencie  Múzeá a galérie bez bariér IV. venovanej debarierizácii kultúrnych inštitúcií, str. 12 – 32

viac info ➔

PROBLÉMY DEBARIERIZÁCIE PAMIATOK S VYSOKÝM TERÉNNYM PREVÝŠENÍM

Problémy debarierizácie pamiatok s vysokým terénnym prevýšením, MArch Ing. arch. Roman Hajtmanek, PhD., Ing. arch. Beata Polomová, PhD., Eurostav_december_2020, str. 68 - 71

viac info ➔

NOVÁ LEGISLATÍVA NAVRHOVANIA BYTOVÝCH BUDOV A JEJ PODPORA PROCESU DEINŠTITUCIONALIZÁCIE ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Nová legislatíva navrhovania bytových budov a jej podpora procesu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD., doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD., Eurostav_marec_2021, str. 8 – 10

viac info ➔

POTREBA APLIKÁCIE UNIVERZÁLNEHO NAVRHOVANIA V HISTORICKOM PROSTREDÍ

Potreba aplikácie univerzálneho navrhovania v historickom prostredí, Beáta Polomová, Klára Macháčová, Tibor Varga, Zborník BARDKONTAKT 2020

viac info ➔

PRÍSTUPNOSŤ PAMIATOK V DIGITÁLNEJ REALITE

Prístupnosť pamiatok v digitálnej realite, Klára Macháčová, Beata Polomová, Tibor Varga, Eurostav_máj_2022, str. 22 - 25

viac info ➔

PRESADZOVANIE HUMÁNNO-CENTRICKÉHO NAVRHOVANIA NA SLOVENSKU

Presadzovanie humánno-centrického navrhovania na Slovensku, Rollová Lea, Projekt 02/2023, Revue slovenskej architektúry, ročník 66, str. 7 - 8

viac info ➔

PRÍSTUPNOSŤ A UNIVERZÁLNE NAVRHOVANIE BYTOVÝCH BUDOV

Prístupnosť a univerzálne navrhovanie bytových budov, Bacová Andrea, Zborník z medzinárodnej konferencie Krajina, sídla, památky, str.148 – 155

viac info ➔ 

Vypracované materiály

↓ Hlavný výstup projektu - merateľný ukazovateľ: systémové opatrenie

Odporúčania na zmeny v slovenskej legislatíve a stavebnej praxi a napĺňanie článku 9 Prístupnosť Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

↓ Metodiky

Urbanistické aspekty univerzálneho navrhovania. Metodika tvorby verejných priestorov.

Metodika univerzálneho navrhovania občianskych budov

Metodika univerzálneho navrhovania bytových budov a upraviteľných bytov

↓ Podklady pre prípravu technických predpisov

Bezbariérové navrhovanie a užívanie budov I a II

Bezbariérové verejné priestory a dopravné zariadenia

Bezbariérové hygienické zariadenia a šatne

Štandardy upraviteľného bývania