Mestá pre všetkých 2023: Navrhovanie pre budúcnosť

Na Slovensko zavítali odborníci z viacerých európskych krajín a spoločne s výskumníkmiz FAD STU odprezentovali príklady univerzálneho navrhovania v architektúre na medzinárodnej jednodňovej konferencii PUN.

viac info ➔

NOVÁ TVÁR?

Na výstave NOVÁ TVÁR? sa udeľovali ocenenia za najlepšie študentské návrhy riešenia revitalizácie exteriérových priestorov Múzea školstva a pedagogiky. Autormi navrhovaných projektov boli študenti FAD STU v Bratislave.

viac info ➔

DAAD/DAAF 2022 – Kultúra pre všetkých a univerzálne navrhovanie

PUN bol súčasťou DAAD/DAAF 2022 – Dní architektúry a dizajnu a dní architektúry a filmu 2022. Diskusia bola zameraná na viaceré témy súvisiace s tvorbou prístupnej kultúry, najmä na pomenovanie existujúcich problémov pri tvorbe a debarierizácii kultúrnych zariadení, ako aj na prezentáciu pozitívnych príkladov kultúrnych stavieb.

viac info ➔

Múzea a galérie bez bariér III.

Výskumníci projektu PUN prezentovali na tému "Expozícia pre všetkých: modelové štúdie otvoreného výstavného priestoru".

viac info ➔

DAAD/DAAF 2021 – Bytová politika 2030

PUN bol súčasťou DAAD/DAAF 2021 – Dní architektúry a dizajnu a dní architektúry a filmu 2021. Nosná téma diskusie – Bytová politika 2030 – diskusia o potrebe zohľadniť požiadavky starnúcej populácie, ako aj požiadavky transformácie systému sociálnych služieb.

viac info ➔

NOC 2022 - Debarierizácia kultúrnych zariadení

Boli sme súčasťou webinára k debarierizácii kultúrnych zariadení s témou "Kultúra pre všetkých - univerzálne navrhovanie v kultúrnej infraštruktúre", organizovaného Národným osvetovým centrom.

viac info ➔

Bardkontakt 2020 – Problematika mestských pamiatkových centier

Téma k projektu PUN: Prekonávanie architektonických bariér v historickom prostredí z pohľadu DoPZP.

viac info ➔

Seminár: Problematika aplikácie univerzálneho dizajnu v pamiatkovom prostredí

Účelom stretnutia bolo priniesť prvú vzájomnú otvorenú diskusiu v tejto aktuálnej oblasti medzi účastníkmi, ktorých sa táto téma dotýka priamo pri výkone ich práce:

viac info ➔

Univerzálne navrhovanie v praxi (hybrid webinár)

Slovenská komora architektov, v spolupráci s Fakultou architektúry a dizajnu STU v Bratislave, pripravila webinár na tému univerzálneho navrhovania v praxi.

viac info ➔

Výstava PUN

Na výstave ste mohli vidieť zverejnené čiastkové výsledky výskumu riešiteľov projektu PUN z Fakulty architektúry a dizajnu STU a dozvedieť sa informácie o aplikácii prístupnosti a univerzálneho navrhovania v európskej stavebnej praxi.

viac info ➔

XVI. MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ KONFERENCIA KOBD 2022

Členovia  CEDA – Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania vystúpili na medzinárodnej odbornej konferencii KOBD 2022, ktorá mala hlavnú tému Komplexná obnova bytových domov. 

viac info ➔