DAAD/DAAF 2022 – Kultúra pre všetkých a univerzálne navrhovanie

PUN bol súčasťou DAAD/DAAF 2022 – Dní architektúry a dizajnu a dní architektúry a filmu 2022. Diskusia bola zameraná na viaceré témy súvisiace s tvorbou prístupnej kultúry, najmä na pomenovanie existujúcich problémov pri tvorbe a debarierizácii kultúrnych zariadení, ako aj na prezentáciu pozitívnych príkladov kultúrnych stavieb.

viac info ➔

Múzea a galérie bez bariér III.

Výskumníci projektu PUN prezentovali na tému "Expozícia pre všetkých: modelové štúdie otvoreného výstavného priestoru".

viac info ➔

DAAD/DAAF 2021 – Bytová politika 2030

PUN bol súčasťou DAAD/DAAF 2021 – Dní architektúry a dizajnu a dní architektúry a filmu 2021. Nosná téma diskusie – Bytová politika 2030 – diskusia o potrebe zohľadniť požiadavky starnúcej populácie, ako aj požiadavky transformácie systému sociálnych služieb.

viac info ➔

NOC 2022 - Debarierizácia kultúrnych zariadení

Boli sme súčasťou webinára k debarierizácii kultúrnych zariadení s témou "Kultúra pre všetkých - univerzálne navrhovanie v kultúrnej infraštruktúre", organizovaného Národným osvetovým centrom.

viac info ➔

Bardkontakt 2020 – Problematika mestských pamiatkových centier

Téma k projektu PUN: Prekonávanie architektonických bariér v historickom prostredí z pohľadu DoPZP.

viac info ➔