Kultúra pre všetkých - univerzálne navrhovanie v kultúrnej infraštruktúre

Boli sme súčasťou webinára k debarierizácii kultúrnych zariadení s témou "Kultúra pre všetkých - univerzálne navrhovanie v kultúrnej infraštruktúre", organizovaného Národným osvetovým centrom.

23/05/2022

 

Viac info