Boli sme súčasťou webinára k debarierizácii kultúrnych zariadení s témou "Kultúra pre všetkých - univerzálne navrhovanie v kultúrnej infraštruktúre", organizovaného Národným osvetovým centrom.

23/05/2022

Prednášala

doc. Ing, arch. Zuzana Čerešňová, PhD

viac info ➔