Výstupy projektu PUN boli prezentované na workshope MESTO PRE VŠETKÝCH, ktorý sa konal 27.10.2023 v Košiciach.

Ciele workshopu:

  • posilnenie princípu participácie a aktívneho občianstva v Košiciach
  • definovanie, čo znamená v každodennom živote mesto otvorené pre všetkých
  • hľadanie spôsobov spolupráce ako realizovať víziu Košíc otvorených všetkým svojim občanom