V sobotu 15.4. 2023 prebehla výstava s názvom Nová tvár?, ktorá bola realizovaná v spolupráci s FAD STU v zastúpení Natálie Filovej, Múzeom školstva a pedagogiky, v zastúpení riaditeľky Martiny Kočí a miestnym úradom mestskej časti Devínska Nová Ves, v zastúpení starostu Dáriusa Krajčíra. Na výstave sa udelili ocenenia za najlepšie študentské návrhy riešenia revitalizácie exteriérových priestorov Múzea školstva a pedagogiky. Autormi navrhovaných projektov boli študenti FAD STU v Bratislave.

V kategórii predpolie múzea sa na 1. mieste umiestnili študentky Dóra Simon a Sonja Bajkovičová a v kategórii dvor múzea získali 1.miesto Soňa Števaňáková a Ondrej Vavro. 

“Vo svojich návrhoch priniesli viacero prvkov a vylepšení, ktoré spĺňajú požiadavky využitia priestoru s ohľadom na polohu, funkciu a architektonicko-pamiatkový význam budovy, v ktorej MŠaP sídli. Záleží nám na tom, aby návštevníci v budúcnosti mohli využívať nielen interiér, ale aj vonkajšie plochy prislúchajúce múzeu.” riaditeľka múzea Martina Kočí

“Na základe požiadaviek, ako by sa mohli využívať exteriérové časti, ktoré prináležia múzeu - priestor pred hlavným vchodom a dvor pri súčasnom parku Na Grbe, nám študenti navrhli možnosti ako skultivovať, no zároveň sfunkčniť tieto miesta. Ako by sa dal momentálne nevábny priestor okolo budovy upraviť tak, aby slúžil aj verejnosti, ktorá bude navštevovať múzeum alebo park, sa môžete prísť presvedčiť na minivýstavu Nová tvár?
Na podujatí sa okrem FAD STU v rámci projektu Univerzálneho navrhovania, spolupracovalo aj so zástupcami MiÚ v Devínskej Novej Vsi, kde MŠaP sídli. Preto som veľmi rád, že najzaujímavejšie návrhy som mal možnosť osobne oceniť za Devínsku Novú Ves a teším sa na spoluprácu pri ich realizácii.” starosta mestskej časti Devínska Nová Ves Dárius Krajčír

zdroj foto: Múzeum školstva a pedagogiky

foto: Natália Filová