Bacová, Andrea, Krempaský Matej:  Nové modely nájomného bývania, alebo ako ďalej? In: Zbornik: Komplexná obnova bytových domov 2023. Plán obnovy pre sektor budov, str.3-8, Vydavateľ: Združenie pre podporu obnovy bytových budov, 2023, ISBN 978 – 80 – 973813 – 7 – 0

Selcová,Ľubica, Filová Natália: Kúpeľne bytových domov a predpríprava na debaririzáciu, In: Zbornik: Komplexná obnova bytových domov 2023. Plán obnovy pre sektor budov, str. 9-16, Vydavateľ: Združenie pre podporu obnovy bytových budov, 2023, ISBN 978 – 80 – 973813 – 7 – 0