Pozývame Vás na seminár realizovaný v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI): Univerzálne navrhovanie - princípy tvorby inkluzívneho prostredia

25. októbra 2023

v čase od 9.00 do 13.00 hod.

Prostredníctvom platformy GO TO MEETING.

Univerzálne navrhovanie je metóda tvorby rôznych prostredí a produktov s cieľom, aby ich mohli samostatne používať všetci ľudia. Na rozdiel od pôvodných zaužívaných postupov, v ktorých bol mierkou tzv. priemerný užívateľ, univerzálne navrhovanie sa snaží pri tvorbe a realizácií prostredia zohľadňovať diverzitu užívateľov a ich rôzne fyzické, zmyslové a mentálne danosti. Na seminári budú vysvetlené viaceré súvisiace témy, napr. prečo je bezbariérovo prístupné prostredie dôlezité, aké sú požiadavky rôznych skupín uživateľov, vysvetlené budú princípy univerzálneho navrhovania, ako aj implementácia týchto princípov do novej stavebnej legislatívy a kontrolných mechanizmov v rámci projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie.

www.sksi.sk

Pozvánku nájdete nižšie alebo priamo na webe SKSI.