• Resetovať filter
Webinár k debarierizácii kultúrnych zariadení s témou "Kultúra pre všetkých - univerzálne navrhovanie v kultúrnej infraštruktúre", organizovaný Národným osvetovým centrom.
Voľnočasové zariadenia
Kultúra pre všetkých a univerzálne navrhovanie - diskusia
Krátke video o sociálnej službe - Podpora samostatného bývania - od nadácie SOCIA
INTEGRÁCIA - Prístupnosť a univerzálne navrhovanie titulná strana
Interdisciplinárny časopis o inováciách riešení nepriaznivých sociálnych situácií občanov
Načítať ďalšie