Architektonické dielo je v prevažnej väčšine vytvárané pre potrebu vnútorného využitia. Interiér je spojením architektúry a dizajnu, ktorý komunikuje s užívateľom predovšetkým  v mierke nábytkového dizajnu, dizajnu prvkov a systémov vnútorného zariadenia. Takéto prostredie interiérov, ktoré je obývané väčšinu nášho produktívneho dňa, musí spĺňať v rôznych typológiách nároky na bezbariérovú užívateľnosť. Výskum interiéru v kontexte univerzálneho navrhovania prebieha na úrovni architektonickej typológie bytového, verejného a pracovného interiéru, týka sa interiérových prvkov (napr. stavebný interiér, nábytok, doplnky interiéru, prvky technického vybavenia, osvetľovacie jednotky, alebo výrazových prostriedkov interiéru (napr. materiály, povrchové úpravy, svetlo v interiéri, farba v interiéri). 

 

Interiérový dizajn zodpovedá širokému spektru individuálnych preferencií a schopností. Voči svojmu užívateľovi má prejavovať zásady svojej univerzality predovšetkým flexibilitou, ktorá interiér modeluje ako priestor alebo objekt vo svojej variovateľnosti, jednoduchosti a intuitívnom použítí, efektívnej komunikácii  bez ohľadu na okolité podmienky alebo zmyslové schopnosti používateľa, minimalizovaní nebezpečenstva a nepriaznivých dôsledkov náhodných alebo neúmyselných činností a tiež  redukcie nepohodlnej činnosti. 

V kontexte interiérovej architektúry, kde človek prichádza v súkromnom alebo poloverejnom priestore ku vzájomne užšiemu kontaktu s architektúrou, je potrebné analyzovať ergonómiu jednotlivých častí interiéru, ich materiálové prevedenie a iné  vlastnosti vplývajúce na človeka (antialergické riešenia, osvetlenie vzhľadom na neuroatypických ľudí, akustická pohoda, farebné riešenia vzhľadom k rôznym mentálnym znevýhodneniam a rovnako vzhľadom k navigačným - orientačným systémom). V prípade interiérovej architektúry sú vyhodnocované aj nové trendy a technológie vo zvýšení flexibility priestoru (mobilné zariaďovacie zostavy, elektronický systém ovládania na diaľku), ktoré zabezpečia v priestore vysokú mieru jeho samoobslúženia aj v prípade ťažších telesných znevýhodnení. 

RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV

Mgr. art. Ing. arch. Peter MAZALÁN, PhD. –  vedúca výskumnej skupiny

doc. Ing. arch. Jana VINÁRČIKOVÁ, PhD.

doc. Ing. arch. Michal HRONSKÝ, PhD.

Ing. arch. Andrea ŠELIGOVÁ, PhD.

Ottobock - technológie v domácnosti

Patrik Procházka - Bezbariérová kúpeľňa

Pressalit Care PLUS - Univerzálny dizajn