Cieľom národného projektu Podpora univerzálneho navrhovania (PUN) je skúmanie nástrojov a metód implementácie univerzálneho navrhovania fyzického prostredia do praxe v súlade s ustanoveniami Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím najmä článku 9 Prístupnosť.

aktuality

Verejné priestory
Školské stavby
Verejné priestory
Potreba aplikácie univerzálneho navrhovania v historickom prostredí z pohľadu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
Relácia Cesta na RTVS odprezetovala dokument na tému život so zdravotným znevýhodnením. Súčasťou relácie bol aj projekt PUN.

Všetky uverejnené články, publikácie, udalosti 
a ďalšie príspevky nájdete v našom archíve.