Cieľom národného projektu Podpora univerzálneho navrhovania (PUN) je skúmanie nástrojov a metód implementácie univerzálneho navrhovania fyzického prostredia do praxe v súlade s ustanoveniami Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím najmä článku 9 Prístupnosť.

aktuality

Všetky uverejnené články, publikácie, udalosti 
a ďalšie príspevky nájdete v našom archíve.