Cieľom národného projektu Podpora univerzálneho navrhovania (PUN) je skúmanie nástrojov a metód implementácie univerzálneho navrhovania fyzického prostredia do praxe v súlade s ustanoveniami Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím najmä článku 9 Prístupnosť.

aktuality

Sme súčasťou Dní architektúry a dizajnu / filmu na FAD STU a v SNG.
Záznam a fotogaléria medzinárodnej jednodňovej konferencie národného projektu PUN
Na výstave sa udeľovali ocenenia za najlepšie študentské návrhy riešenia revitalizácie exteriérových priestorov Múzea školstva a pedagogiky. Autormi navrhovaných projektov boli študenti FAD STU v Bratislave.
Pozvánka na konferenciu národného projektu PUN v spolupráci s EIDD – Design for All Europe
Pozvánka na výstavu študentských návrhov realizácie okolia Múzea školstva a pedagogiky
Age-friendly built environment – architecture
Historické a voľnočasové stavby
Verejné priestory

Všetky uverejnené články, publikácie, udalosti 
a ďalšie príspevky nájdete v našom archíve.