Cieľom národného projektu Podpora univerzálneho navrhovania (PUN) je skúmanie nástrojov a metód implementácie univerzálneho navrhovania fyzického prostredia do praxe v súlade s ustanoveniami Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím najmä článku 9 Prístupnosť.

aktuality

Potreba aplikácie univerzálneho navrhovania v historickom prostredí z pohľadu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
Relácia Cesta na RTVS odprezetovala dokument na tému život so zdravotným znevýhodnením. Súčasťou relácie bol aj projekt PUN.
V roku 2010 sa Slovenská republika zaviazala ratifikáciou v Národnej rade SR implementovať do svojej legislatívy medzinárodný Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Ide o dohovor podpísaný medzinárodným spoločenstvom OSN v roku 2006 v New Yorku, ktorý prebrala každá krajina do svojich legislatívnych rámcov tak, aby sa stal súčasťou jej predpisov a nasledujúcich odporúčaní. Medzinárodná iniciatíva predpokladá, že rámce dohovoru sa budú uplatňovať v životnom priestore bez ohľadu na to, či sa vytvára ako nové alebo je už dlho našou historickou súčasťou. Objekty kultúrneho dedičstva predstavujú špeciálny aspektom životného prostredia, ktoré majú byť v čo najväčšej možnej miere prístupné aj ľuďom so zdravotným postihnutím.
ICOMOS, Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla, vydala v roku 2008 Chartu pre oblasť interpretácie a prezentácie miest kultúrneho dedičstva. Ide o dokument, ktorý považuje postupy interpretácie a prezentácie za súčasné kľúčové snahy v pamiatkovej starostlivosti. Článok rozvíja sedem princípov na tvorbu nových procesov. Už prvý princíp zdôrazňuje témy sprístupnenia a pochopenia kultúrneho dedičstva.
Odborný seminár pripravuje pracovná skupina projektu – Historické objekty, ktorá sa venuje problematike univerzálneho navrhovania pre historické prostredie. Účelom stretnutia je priniesť prvú vzájomnú otvorenú diskusiu v tejto aktuálnej oblasti medzi účastníkmi, ktorých sa táto téma dotýka priamo pri výkone ich práce.
titulná strana zborníka
Zborník konferencie "Komplexná obnova bytových domov 2022" - Energetická bezpečnosť pri prevádzke bytových domov Blok: Prístupnosť a univerzálne navrhovanie bytových budov.

Všetky uverejnené články, publikácie, udalosti 
a ďalšie príspevky nájdete v našom archíve.