PUN bol súčasťou DAAD/DAAF 2022 – Dní architektúry a dizajnu a dní architektúry a filmu 2022.

01/06/2022 v Bratislave

 

Kultúra pre všetkých a univerzálne navrhovanie

Kultúrne stavby majú vytvárať príležitosti pre návštevu a aktívnu účasť na rôznych kultúrnych programoch a podujatiach čo najväčšiemu spektru ľudí rôzneho veku, s rôznymi schopnosťami a preferenciami. Diskusia je zameraná na viaceré témy súvisiace s tvorbou prístupnej kultúry, najmä na pomenovanie existujúcich problémov pri tvorbe a debarierizácii kultúrnych zariadení, ako aj na prezentáciu pozitívnych príkladov kultúrnych stavieb. Pozvaní hostia prezentujú svoje ocenené projekty v súťaži Premena slovenského literárneho gymnázia Revúca.

 

Diskutujú

doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. – vedúca projektu PUN

doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. – garantka predmetu Univerzálne navrhovanie na FAD STU

Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. (young.s.architekti) – 1. cena v súťaži

doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (architekti SPDe) – 2. cena v súťaži

Mgr. Dušana Blašková, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Galéria fotiek