Projekt garantuje pracovisko Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA, Fakulta architektúry a dizajnu STU (zodpovedný riešiteľ doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.)

Do výskumu sú zapojení pedagógovia a výskumníci z Fakulty architektúry a dizajnu STU, pracujú v rámci týchto 6 výskumných skupín:

Riadiaci tím projektu PUN:

  • RNDr. Juraj Paučula - projektový manažér
  • Ing. Kristína Baňáková - finančná manažérka
  • Alexandra Kollarová - manažérka diseminácie

CEDA

Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA (Centre of Design for All) vzniklo v roku 2007 na Fakulte architektúry STU na základe dlhoročnej spolupráce pedagógov z Ústavu architektúry občianskych budov. Na úplnom začiatku pôsobenia mal tím pedagógov a doktorandov ambíciu rozšíriť poznanie v oblasti univerzálneho navrhovania - navrhovania pre všetkých v kontexte zlepšenia užívateľskej kvality prostredia pre rôzne skupiny osôb s cieľom poskytnúť kvalitný základ pre vzdelávanie študentov architektúry a dizajnu na Fakulte architektúry STU. V roku 1995 bol na fakulte založený nový povinný predmet “Bezbariérové navrhovanie”, ktorý bol pri ďalšej akreditácii premenovaný na “Univerzálne navrhovanie”. Veľkým úspechom bolo, že sa tento predmet učil od počiatku vo všetkých študijných odboroch - v architektúre, urbanizme, dizajne ako aj v záhradnej architektúre. Od založenia CEDA je predmet univerzálne navrhovanie úzko prepojený s výskumnou činnosťou tohto pracoviska.

V súčasnosti je portfólio CEDA zamerané omnoho širšie, venuje sa interdisciplinárnemu výskumu formou spolupráce s odborníkmi na psychológiu, sociológiu, neurovedu, sociálnu prácu, ľudské práva, pedagogiku, informatiku a iné odbory podľa aktuálneho výskumného zamerania. Samozrejmou je spolupráca so samotnými užívateľmi prostredí. Dlhodobo spolupracuje s rôznymi organizáciami zastupujúcimi záujmy ľudí so zdravotným postihnutím. Formou rôznych projektov je pracovisko CEDA úzko prepojené s praxou - vykonáva napríklad audity prístupnosti prostredia, vydáva odborné stanoviská, vykonáva poradenskú a projekčnú činnosť. 

Viac informácii o aktivitách CEDA sa možno dozvedieť na webe Fakulty architektúry a dizajnu STU