13/11/2020, Bardejov

Hlavná téma konferencie: ochrana pamiatok na križovatke perspektív - kontexty, perspektívy, limity ochrany pamiatok v zrkadle skúseností lokalít Svetového dedičstva  UNESCO

Téma k projektu PUN: Prekonávanie architektonických bariér v historickom prostredí z pohľadu DoPZP.

prejsť na video ➔