Pozývame vás na slávnostné otvorenie výstavy k národnému projektu PUN - Podpora univerzálneho navrhovania, ktoré sa bude konať dňa 27. októbra 2022 od 13:00 hod. vo vstupnej hale Fakulty architektúry a dizajnu. Výstava potrvá do 11. novembra 2022. 

 

Na výstave uvidíte zverejnené čiastkové výsledky výskumu riešiteľov projektu PUN z Fakulty architektúry a dizajnu STU a dozviete sa informácie o aplikácii prístupnosti a univerzálneho navrhovania v európskej stavebnej praxi.

Súčasťou výstavy sú umelecké fotografie rôznych užívateľov prostredia od fotografky Mgr. art. Andrei Junekovej, ako aj výstupy z fotografického workshopu PUN - autorské fotografie chlapcov z „Kolečka“ M. Krkošku, T. Danča a M. Deáka, ktoré vznikli pod vedením Mgr. art. Moniky Stacho.  

 

Koncept univerzálneho navrhovania podporuje dodržiavanie holistického prístupu s väčším dôrazom na tvorbu zameranú na používateľa a jeho cieľom je rešpektovať potreby ľudí všetkých vekových kategórií, veľkostí a schopností, vrátane zmien, ktoré ľudia zažijú počas svojho života. V dôsledku toho je univerzálne navrhovanie konceptom, ktorý ide nad rámec bezbariérovej prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím a mal by sa stať integrovanou súčasťou architektúry, dizajnu a tvorby zastavaného prostredia.

(“Tomar Resolution” - Rezolúcia ResAP(2001)1 Rady Európy o zavedení princípov univerzálneho dizajnu do učebných osnov všetkých povolaní pracujúcich v stavebnom priemysle)

Galéria fotiek