V roku 2010 sa Slovenská republika zaviazala ratifikáciou v Národnej rade SR implementovať do svojej legislatívy medzinárodný Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Ide o dohovor podpísaný medzinárodným spoločenstvom OSN v roku 2006 v New Yorku, ktorý prebrala každá krajina do svojich legislatívnych rámcov tak, aby sa stal súčasťou jej predpisov a nasledujúcich odporúčaní. Medzinárodná iniciatíva predpokladá, že rámce dohovoru sa budú uplatňovať v životnom priestore bez ohľadu na to, či sa vytvára ako nové alebo je už dlho našou historickou súčasťou. Objekty kultúrneho dedičstva predstavujú špeciálny aspektom životného prostredia, ktoré majú byť v čo najväčšej možnej miere prístupné aj ľuďom so zdravotným postihnutím.