„Každý človek má právo zapájať sa do spoločenského života a pracovať v rámci svojich možností. Na zabezpečenie tohto práva je potrebná dôsledná eliminácia rôznych bariér v spoločnosti a postupné vytvorenie inkluzívneho, univerzálne prístupného prostredia“.