Bacová, Andrea:  Prístupnosť a univerzálne navrhovanie bytových budov / Accessibility and universal design of residential buildings, IN: zborník z medzinárodnej konferencie Krajina, sídla, památky str.148 – 155, Vydala: VUT Brno, Fakulta stavební, 2023, ISBN 978-80-214-6158-1,