Webinár pre študentov Krajinná a záhradná architektúry v Nitre o univerzálnom navrhovaní a ĽP

12.10.2023, 9:00 - 10:00
Webinár bude prebiehať online.

Univerzálne navrhovanie je metóda tvorby rôznych prostredí, produktov, programov a služieb s cieľom, aby ich mohli používať všetci ľudia vrátane ľudí s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami. Prednáška o univerzálnom navrhovaní je orientovaná na tvorbu bezbariérových verejných priestorov, krajinnej a záhradnej architektúry najmä v kontexte potrieb inkluzívneho turizmu (Tourism for All). Prezentovať sa budú výsledky projektu Podpora univerzálneho navrhovania (PUN) riešeného na FAD STU v Bratislave, ktorý sa realizuje s podporou Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci OP Ľudské zdroje.