• Resetovať filter
Účelom stretnutia je priniesť prvú vzájomnú otvorenú diskusiu v tejto aktuálnej oblasti medzi účastníkmi, ktorých sa táto téma dotýka priamo pri výkone ich práce.
Zborník konferencie "Komplexná obnova bytových domov 2022" - Energetická bezpečnosť pri prevádzke bytových domov Blok: Prístupnosť a univerzálne navrhovanie bytových budov.
Cieľom seminára je predstaviť spôsoby implementácie prístupnosti a univerzálneho navrhovania budov a verejných priestorov podľa článkov 2 a 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v podmienkach Slovenskej republiky.
Výstava k národnému projektu PUN - čiastkové výsledky výskumu riešiteľov projektu z FAD STU
Načítať ďalšie