• Resetovať filter
Relácia Cesta na RTVS odprezetovala dokument na tému život so zdravotným znevýhodnením. Súčasťou relácie bol aj projekt PUN.
Účelom stretnutia je priniesť prvú vzájomnú otvorenú diskusiu v tejto aktuálnej oblasti medzi účastníkmi, ktorých sa táto téma dotýka priamo pri výkone ich práce.
Zborník konferencie "Komplexná obnova bytových domov 2022" - Energetická bezpečnosť pri prevádzke bytových domov Blok: Prístupnosť a univerzálne navrhovanie bytových budov.
Cieľom seminára je predstaviť spôsoby implementácie prístupnosti a univerzálneho navrhovania budov a verejných priestorov podľa článkov 2 a 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v podmienkach Slovenskej republiky.
Načítať ďalšie