Implementácia 7 princípov univerzálneho navrhovania v praxi

1. ROVNOCENNOSŤ V POUŽÍVANÍ

 • Blízky exteriér, hlavný vstup, ako aj interiér je bezbariérový, kontrastne riešený, prístupný a použiteľný rovnocenne pre všetkých. 
 • Dizajn vstavaných prvkov a mobiliáru je taktiež prístupný a komfortne použiteľný pre všetkých.

2. FLEXIBILITA V POUŽÍVANÍ

 • Schodiská sú vždy doplnené rampou / výťahom – návštevník si môže vybrať spôsob presunu v budove. Rampám chýbajú zábradlia či zábrany proti vybočeniu, sú síce farebne výrazne akcentované.
 • Priestor je flexibilný v spoločenských a co-workingových zónach. Niektoré priestory sa dajú deliť / uzatvárať / otvárať pomocou závesov.
 • Zariadenie a mobiliár je možné do veľkej miery posúvať, meniť a prispôsobovať v celom objekte

3. JEDNODUCHÉ A INTUITÍVNE POUŽÍVANIE

 • Jednoduchý a zrozumiteľný systém v orientácii a navádzaní návštevníka do objektu.
 • Intuitívna orientácia v priestore, prehľadná dispozícia, často zvýraznená kontrastným farebným prevedením (čiastočné farebné kódovanie).
 • Rozmiestnenie vertikálnych jadier (tj. výťahov a schodísk) je rovnomerné z hľadiska vzdialeností na oboch častiach objektu.
 • Navádzaniu návštevníka pomáhajú aj textové nápisy a ilustrácie.

4. VNÍMATEĽNÉ INFORMÁCIE (PRINCÍP VNÍMANIA POMOCOU NAJMENEJ DVOCH ZMYSLOV)

 • Kontrastné informačné nápisy, piktogramy či ilustrácie na stenách a tabuliach v interiéri
 • Chýba taktilná a reliéfna forma navádzania, vnímateľné informácie sú poskytované vizuálnou a čiastočne akustickou formou.
 • Rozmiestnené televízie a slúchadlá v priestoroch baru – v pobytovej časti, či v zóne relaxu – oddychovej časti

5. TOLERANCIA NÁHODNÝCH OMYLOV A BEZPEČNOSŤ

 • Zasklené plochy sú zvýraznené piktogramom, fóliami či nápismi pre jasnejšie vnímanie a zníženiu rizika nárazu.
 • Podlahy v objekte sú celoplošné: liate / koberec a výškové rozdiely sú kontrastne značené, čím sa znižuje riziko zakopnutia.
 • Schody sú s plnými podstupnicami, rovného tvaru bez prečnievajúcich nosov.
 • Pred objektom aj v jeho vnútri sú situované zábradlia tam, kde by mohlo prísť k úrazu (výnimkou je rampa spomínaná v 2. princípe).

6. NÍZKA FYZICKÁ NÁMAHA

 • Hlavný vstup funguje cez automatické posuvné dvere.
 • Rampy majú nízky sklon.
 • V objekte je mnoho rozličných oddychových zón s krátkymi vzdialenosťami, a zároveň ergonomické riešenie zariaďovacích prvkov.

7. VEĽKOSŤ A RIEŠENIE PRIESTORU, TAK ABY BOL PRÍSTUPNÝ A POUŽÍVATEĽNÝ PRE VŠETKÝCH

 • Sú tu dostatočné rozptylové priestory, dodržiava sa plocha na manévrovanie človeka na vozíku, ktorá má rozmer kruhu s priemerom 1500 mm ako v spoločenských priestoroch, tak aj na izbách.
 • Presklenia a okenné parapety sú znížené, a tak je umožnený výhľad všetkým.
 • Aplikované sú bezprahové dvere so splňujúcou šírkou min. 800 mm.
 • Výškové osadenie prvkov interiéru a ich tvar sú realizované tak, aby boli v dosahu všetkých ľudí vrátane osôb na vozíku, či nižšieho vzrastu s výnimkou barového pultu, ktorý je vyšší, a aby bolo možné zasunúť sa.