Cieľom národného projektu Podpora univerzálneho navrhovania (PUN) je skúmanie nástrojov a metód implementácie univerzálneho navrhovania fyzického prostredia do praxe v súlade s ustanoveniami Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím najmä článku 9 Prístupnosť.

aktuality

Webinár k debarierizácii kultúrnych zariadení s témou "Kultúra pre všetkých - univerzálne navrhovanie v kultúrnej infraštruktúre", organizovaný Národným osvetovým centrom.
Voľnočasové zariadenia
Kultúra pre všetkých a univerzálne navrhovanie - diskusia
Krátke video o sociálnej službe - Podpora samostatného bývania - od nadácie SOCIA
INTEGRÁCIA - Prístupnosť a univerzálne navrhovanie titulná strana
Interdisciplinárny časopis o inováciách riešení nepriaznivých sociálnych situácií občanov

Všetky uverejnené články, publikácie, udalosti 
a ďalšie príspevky nájdete v našom archíve.