Bytový dom

Podľa platnej legislatívy musia byť všetky spoločné priestory bytového domu prístupné bezbariérovo. Každý (najmenej ) trojpodlažný bytový dom musí byť vybavený bezbariérovým výťahom a každý dvojpodlažný bytový dom musí mať predprípravu na dodatočnú realizáciu výťahu.  To znamená, že každý bytový dom, hlavne novostavba bytového domu by mala byť postavená metódou navrhovania pre všetkých. Prístupné pre všetkých musí byť aj vonkajšie prostredie.

Novostavba bytového domu alebo bezbariérový rodinný dom musia mať vstup do domu na úrovni terénu, to znamená, že pred vstupom nesmú byť žiadne schody alebo zdvíhacie zariadenia. Pri zmenách existujúcich stavieb možno vedľa schodov vybudovať rampu alebo inštalovať zdvíhacie zariadenie (optimálne zvislé zdvíhacie zariadenie).

Všetci užívatelia bytov musia mať zabezpečený bezbariérový prístup k parkovisku, ku nádobám s odpadom, k poštovým schránkam a domovým zvončekom (preto nesmú byť osadené vyššie ako 1,4 m) a k ostatnému bytovému vybaveniu. Pred vstupom do domu musí byť vodorovná plocha, tzv. „manévrovacia plocha“, do ktorej nesmú zasahovať dvere pri otváraní. Táto plocha musí byť k dispozícii aj v zádverí, pred výťahom, pred vstupom do bytu, do pivnice a podobne. 

Bezbariérový byt, musí mať vstupné dvere najmenej 90 cm široké a ostatné dvere v byte aspoň 80 cm široké. Byt musí byť upraviteľný tak, aby sa mohol bez stavebných zásahov „dorobiť“ na mieru konkrétneho užívateľa. Najčastejším nedostatkom bezbariérových bytov je vysoký prah pri prechode na balkón, preto je potrebné upozorňovať staviteľov bytov, aby vytvárali bezbariérové prechody na balkón alebo na predzáhradku.

 

 • Všetky spoločné priestory bytového domu musia byť realizované bezbariérovo
 • Manévrovacia plocha s rozmermi 1,5 m x 1,5 m musí byť pred vstupmi do domu, výťahu, bytu, pivnice, v zádverí...
 • Byt osobitného určenia musí byť navrhnutý tak, aby bolo vo všetkých priestoroch bytu možné manévrovanie s vozíkom, vrátane priestoru balkóna alebo predzáhradky
 • Všetky ovládacie prvky a mechanizmy musia byť v dosahovej vzdialenosti sediaceho človeka najviac 1,4 m od podlahy

Adaptabilný byt

Z hľadiska metódy navrhovania pre všetkých by mali byť všetky byty v bytovom dome upraviteľné - adaptabilné, teda také, ktoré možno bez nákladných stavebných zásahov upraviť na bezbariérové. Upraviteľné byty zohľadňujú procesy starnutia, ale i náhle, dočasné alebo trvalé zmeny zdravia obyvateľov bytového domu. Takéto byty sú vhodné aj pre ľudí s telesným postihnutím, u ktorých sa predpokladá postupné zhoršovanie mobility a motorických schopností.

V upraviteľnom byte je nutné vytvoriť hygienické jadro tak, aby bolo v prípade potreby možné jednoduché odstránenie deliacej steny medzi toaletou a kúpeľňou, alebo medzi komorou príp. šatníkom a kúpeľňou, čím by sa dosiahlo zväčšenie priestoru kúpeľne. Z týchto dôvodov je nutné aby deliace steny medzi priestormi neboli nosné, neboli v nich vedené žiadne inštalácie, a nebolo medzi nimi hygienické jadro. Vopred musí byť určená únosná stena, kde budú v prípade potreby namontované držadlá, ktoré musia byť odolné pri vysokom zaťažení. V upraviteľnom byte by mala byť kúpeľňa vybavená podlahovým vpustom v blízkosti vane, čo uľahčí dodatočné vybudovanie bezbariérovej sprchy.

Alternatívnym riešením je zväčšená toaleta, ktorá by v prípade potreby priestorovo vyhovovala aj osobe na vozíku. Pôdorysné rozmery by preto mali byť najmenej 1,6 m x 1,8 m. Do toalety možno umiestniť záchodovú misu, umývadlo a bidet, pričom pri prípadnej debariérizácii tohto priestoru je možné bidet odstrániť, čím vznikne dostatočná plocha na manévrovanie s vozíkom, prípadne na zasunutie vozíka vedľa záchodovej misy. Podľa potreby sa môžu dodatočne doplniť držadlá vedľa záchodovej misy a umývadla.

 

 • Upraviteľný byt znamená, že je v ňom možné vykonať neskoršie nevyhnutné úpravy v krátkom čase, s nízkymi nákladmi a bez zmien na inštaláciách, technike, izolácii, alebo nosnom systéme.
 • Všetky dvere v upraviteľnom byte musia byť najmenej 80 cm široké.
 • Odstrániteľné deliace steny medzi kúpeľňou a toaletou nesmú byť nosné, nesmú byť v nich žiadne inštalácie ani hygienické jadro.
 • Prechod na balkón musí byť vyriešený bezbariérovo.

Nábytok

Kuchynská linka by mala byť usporiadaná do tvaru „U", alebo „L", pretože takto sú pracovné a manipulačné plochy sústredené a netreba prekonávať veľké vzdialenosti. Pri kuchynskej linke musí byť zabezpečený dostatočný priestor pre otáčanie vozíka veľký najmenej 150 cm x 150 cm. Rúra na pečenie by mala byť osadená vo výške očí sediacej osoby. Vhodné sú kontajnerové skrinky pod pracovnou plochou, ktoré možno v prípade potreby presunúť, aby si mohol užívateľ na vozíku zasunúť kolená pod pracovnú plochu.

Sedacia súprava a postele by mali mať plochu na sedenie alebo spanie čo najvyššie od podlahy – optimálne vo výške 48 cm, aby sa uľahčilo vstávanie, prípadne presadanie z vozíka. Pri výbere postele je vhodné uprednostniť tú, ktorá je na nožičkách, pretože sa v prípade potreby sa môžu nožičky podložiť, čím možno výšku postele upraviť podľa potreby.

Skriňový nábytok je tým interiérovým vybavením, ktorý si vyžaduje najväčšiu dômyselnosť. Je treba pamätať na horizontálne, vertikálne a bočné dosahové vzdialenosti užívateľa na vozíku. Tyč na zavesenie šatstva by nemala byť vyššie ako 130 cm. Skrine je možné doplniť o pantografové a kontajnerové vybavenie, ktoré však dokážu využívať len ľudia s dobrými motorickými schopnosťami. Najvhodnejšie sú skrine s posuvnými dverami a s úchytkami v tvare „U“.

Komody so zásuvkami sú veľmi vhodným interiérovým vybavením pre užívateľov na vozíku.

Stolový nábytok, hlavne pracovný stôl a stolička by mali byť výškovo nastaviteľné. Jedálenský stôl by mal mať plochu. Stolovací nábytok musí byť zvolený a umiestnený v priestore kuchyne, resp. jedálenského kúta tak, aby celá rodina mohla stolovať naraz. Výška stolovacej plochy musí umožniť užívateľovi na vozíku podsunúť podrúčky vozíka pod stolovú dosku.

Ubytovacie zariadenia

K ubytovacím zariadeniam patria napríklad hotely, penzióny a študentské internáty. Všetky ubytovacie zariadenia musia byť bezbariérovo prístupné aspoň v častiach určených pre verejnosť.  Priamo pred vstupom by mala byť možnosť krátkodobého parkovania pre automobily a autobusy, aby mohol hosť pohodlne vystúpiť a vyložiť svoju batožinu.

Vo vstupnej hale musí byť pult recepcie a barový pult (ak je v priestore haly) znížený aspoň v časti na 85 cm, aby mohol s obsluhujúcim personálom pohodlne komunikovať aj hosť na vozíku. Na recepcii musia byť poskytované informácie aj pre hostí so sluchovým a zrakovým postihnutím. K vybaveniu vstupnej haly patria aj verejné toalety vrátane bezbariérovej toalety. Na prekonanie podlaží v ubytovacom zariadení musí byť k dispozícii výťah.

Bezbariérové izby sa riešia metódou navrhovania pre všetkých, pretože budúci užívateľ je neznámy. V kúpeľni tejto izby sa má okrem umývadla a toalety navrhovať bezbariérová sprcha vybavená držadlami a sprchovacím sedadlom. Vaňa je pre mnohých hostí nevhodná. Ak má izba k dispozícii balkón, mal by byť tiež bezbariérovo prístupný. 

Stravovanie a ostatné služby, ktoré poskytuje ubytovacie zariadenie, musia byť bezbariérovo prístupné. V blízkosti stravovania musí byť k dispozícii bezbariérová toaleta. Pri bazéne, ak ho zariadenie má, musí byť bezbariérová šatňa s hygienou a mobilné zdvíhacie zariadenie na prepravu ťažko telesne postihnutých hostí do bazéna. Dôležité je, aby malo zariadenie vypracovaný evakuačný plán hostí so zdravotným postihnutím.  

 

 • Všetky časti ubytovacieho zariadenia vrátane doplnkových služieb musia byť prístupné bezbariérovo.
 • Pulty recepcie, baru a pulty s jedlami v stravovacom zariadení musia byť prístupné aj pre osoby na vozíku. Výška pultu môže byť najviac 85 cm.
 • V kúpeľni bezbariérovej izby musí byť bezbariérová sprcha, vaňa je pre mnohých nevhodná. Prechod na balkón má byť riešený bezbariérovo.
 • Zariadenie musí mať vypracovaný aj plán evakuácie hostí so zdravotným postihnutím.