Universitätsbibliothek der Wirtschaftsuniversität Wien

Lokalita: Viedeň, Rakúsko
Realizácia: 2008 – 2013
Architekt: Zaha Hadid Architects

Abstrakt

Jedným z kľúčových cieľov pri výstavbe celého kampusu, teda aj knižnice bola od začiatku implementácia bezbariérovosti. Univerzita by mala byť miestom pre život, prácu a vzdelávanie pre všetkých študentov a zamestnancov. Priestory pre invalidné vozíky vo všetkých prednáškových sálach, indukčné audio systémy a orientačné a navádzacie systémy pre zrakovo postihnutých sú len niektoré z mnohých prvkov, ktoré podporujú tento cieľ. V záujme ďalšieho zlepšovania štrukturálnej dostupnosti sa opatrenia na zlepšenie dostupnosti priebežne vyhodnocujú a implementujú v manažmente kampusu. Prístupné toalety, rampy, evakuačné kreslá a oddychové miestnosti sú vyznačené na interaktívnej mape areálu dostupnej na webovom sídle univerzity, rovnako v orientačnom systéme priamo v budove.

Slávnostné položenie základov pri výstavbe Knižničného a vzdelávacieho centra sa uskutočnilo v októbri 2009. Už po štyroch rokoch bola budova otvorená načas na zimný semester 2013/2014. Knižnica vo Viedni je jedným z posledných projektov, ktoré navrhla architektka Zaha Hadid.

Infopult a jeho umiestnenie s rôznymi výškovými úrovňami, ktoré pôsobia optimálne aj pre zamestnanca v ňom samom.

Kontinuálny navádzací systém pedantne aplikovaný v celej budove. Šatňové skrinky zabezpečujúce uskladnenie vecí v rôznych výškových úrovniach.

Početné rampové komunikácie v budove sú vybavené niekoľkoúrovňovým zábradlím s vhodnou ergonómiou. Zábradlie sa opakuje a vytvára dôležitý kompozičný interiérový prvok s utilitárnou funkciou.

Navádzací systém pred vstupom do samotnej knižnice. Množstvo výdajných pultov a infopultov je riešených cez rôzne výškové úrovne. Automatické motorizované dvere majú uľahčiť pohyb po areáli knižnice WU všetkým, najmä tým s obmedzenou pohyblivosťou. 

Infopult pred vstupom do knižnice s možnosťou zasunutia nôh vozíčkara priamo pod pracovnú plochu.

Navádzací systém k infopultom priamo pred vstupom do knižnice

Informačná tabula s plánom. Vedľa inštalovaný info-pult.

Široký vstupný priestor a jasné navádzacie prvky. Okolo stĺpov zasahujúcich do komunikačných ťahov sú inštalované bezpečnostné zábradlia.

Okolo zošikmených stien zasahujúcich do komunikačných ťahov sú inštalované bezpečnostné zábradlia.

Otvorené átrium s jasnou a logickou prevádzkou, systémom rámp a schodísk, rovnako vertikálnych jadier výťahov. Celý interiér je presvetlený čo vytvára príjemnú atmosféru, eliminuje nutnosť umelého osvetlenia a zľahčuje orientáciu.

Detailné a jasné označovanie miestností.  

Digitálny infopult vo foyer v rôznych výškach manipulačnej plochy.

Galéria fotiek

Foto: Peter Mazalán

ZDROJE