Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Liptovský Mikuláš

Adapt. 2014

Adapt. B4ARCH & architekti

Rekonštrukcia historickej a pamiatkovej budovy múzea z druhej polovice 18. storočia bola dokončená v roku 2015 ateliérom B4ARCH & architekti – Ing. arch. Barényi, Ing. arch. Barényiová, Ing. arch. Dzúr. Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci Operačného projektu Životné prostredie. Slúži na komplexné vzdelávanie v environmentálnej oblasti, pútavou interaktívnou a multisenzorickou formou vzdeláva návštevníkov v témach ochrany prírody a jaskyniarstva. Nachádzajú sa tu rôzne zákutia, hry a interaktívne prvky vhodné pre ľudí s rôznorodými potrebami, ako aj pre deti.