Pozývame Vás na konferenciu* národného projektu PUN – Podpora univerzálneho navrhovania v spolupráci s EIDD – Design for All Europe.

Prosíme o registráciu.

*Konferencia bude prebiehať hybridnou formou. Link na online stream bude publikovaný na stránke PUN.

PROGRAM

Úvod 9:00 – 10:00

• Ján Gabura, generálny riaditeľ sekcie sociálnej politiky MPSVR SR
• Branislav Puškár, dekan Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave
• Prezentácia národného projektu Podpora univerzálneho navrhovania, Lea Rollová • Prezentácia projektu Prístupná Európa, Jesús Hernandéz, Španielsko
• Prezentácia EIDD – Design for All Europe, Pete Kercher, Taliansko

1. blok 10:00 - 11:00

Bytové budovy – adaptabilné bývanie pre všetkých, bývanie priateľské k veku

Moderátor: Pepetto Di Bucchianico, Taliansko
• Predstavenie témy, Zuzana Čerešnová, Slovensko
• Nezávislý život a architektúra, Jasmien Herssens, Belgicko
• Adaptabilné bývanie, revízia slovenských štandardov bývania, Andrea Bacová / Ľubica Selcová, Slovensko
• Inteligentné systémy a bývanie, prípadové štúdie, Branislav Puškár, Slovensko

Prestávka 11:00 – 11:30

2. blok 11:30 – 13:00

Historické budovy, rekreačné a kultúrne zariadenia

Moderátor: Nuno Sa Leal, Portugalsko
• Predstavenie témy, Pete Kercher, Taliansko
• Národná galéria v Umbrii, Perugia (online), Marco Pierini, Taliansko
• Palác Hofburg, Viedeň, Reinhold Sahl, Rakúsko
• Vila Barbot, Vila Nova de Gaia, Paula Carvalhal / Cristina Costa, Portugalsko
• Obnova historických budov na Slovensku, Beata Polomová / Tibor Varga, Slovensko

Obed 13:00 – 14:30

3. blok 14:30 – 16:00

Interiérové priestory a dizajn, priestory na prácu a služby

Moderátor: Onny Eikhaug, Nórsko
• Predstavenie témy – Jeremy Myerson, Spojené kráľovstvo
• Autogrill (online), Giulio Ceppi, Taliansko
• Nemocnica sv. Olava, Trondheim, John Arne Bjerknes, Nórsko
• Adaptabilný interiérový dizajn, Peter Mazalán / Pavel Nahálka, Slovensko
• Architektonické súťaže, prípadová štúdia, Alexander Schleicher, Slovensko

Prestávka 16:00 – 16:30

4. blok 16:30 – 18:00

Verejné priestory a dizajn – námestia, pešie zóny, ihriská a parky

Moderátor: Ewa Golebiowska, Poľsko
• Predstavenie témy, Francesc Aragall, Španielsko
• Hamaren Activity Park, Monica Sølyst, Nórsko
• Územné plánovanie a verejné priestory pre všetkých, Bohumil Kováč, Slovensko
• Nároky ľudí so zdravotným postihnutím, pohľad užívateľov,
Tibor Köböl, Slovensko
• Olympijský park Kráľovnej Alžbety, Londýn, Iain McKinnon, Spojené kráľovstvo
• Cesty, trasy a ihriská, Ivelina Gadzheva, Bulharsko

Záverečný blok 18:00 – 18:45

Panelová diskusia

Moderátor: Pete Kercher, Taliansko
• Výsledky a vízie pre planétu, Rama Gheerawo, Spojené kráľovstvo
• 30-te výročie EIDD, bývalí prezidenti EIDD – Design for All Europe