• Resetovať filter
Sme súčasťou Dní architektúry a dizajnu / filmu na FAD STU a v SNG.
Záznam a fotogaléria medzinárodnej jednodňovej konferencie národného projektu PUN
Pozvánka na konferenciu národného projektu PUN v spolupráci s EIDD – Design for All Europe
Age-friendly built environment – architecture
Relácia Cesta na RTVS odprezetovala dokument na tému život so zdravotným znevýhodnením. Súčasťou relácie bol aj projekt PUN.
Zborník konferencie "Komplexná obnova bytových domov 2022" - Energetická bezpečnosť pri prevádzke bytových domov Blok: Prístupnosť a univerzálne navrhovanie bytových budov.
Cieľom seminára je predstaviť spôsoby implementácie prístupnosti a univerzálneho navrhovania budov a verejných priestorov podľa článkov 2 a 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v podmienkach Slovenskej republiky.
Načítať ďalšie